Polyfunkčný bytový dom v Bratislave nominovaný na Cenu ARCH 2010 a Cenu Dušana Jurkoviča 2010.

Polyfunkčný objekt pozostáva z dvoch samostatných objektov, osadených na štyroch podzemných parkovacích podlažiach. Prvý objekt je situovaný priamo na Dunajskej ulici a jeho tri nadzemné a časť štvrtého podlažia nadväzujú na tok uličných fasád susedných budov. Druhý samostatne stojaci objekt obytného charakteru vytvára vnútorný dvor, čím ho delí na plochy poloprivátneho a privátneho charakteru. Takéto riešenie posúva kvalitu rodinného bývania vo veľkomeste a nadväzuje na tradíciu historických obytných domov v centre mesta, kde sa po vstupe do objektu návštevníkovi otvorí nádvorie, pokryté zeleňou a stromami, ktoré v centre rušného mesta vytvára tichý priestor na oddych.

Súčasťou tejto polyfunkčnej budovy sú aj komerčné prevádzky situované na dvoch nadzemných podlažiach v bloku A a na prvom podlaží bloku B. Na prvom nadzemnom podlaží sú obchodné prevádzky situované  priamo na Dunajskú ulicu. Zaujímavosťou týchto priestorov sú veľké presklené výklady do ulice.